Pay Fee Ebay US.

$20.00

Description

Mình nhận Pay Fee ebay us Bằng thẻ. ( mỗi lần pay là mỗi thẻ khác nhau )
phí dịch vụ là $20/ 1 lần pay. Và tỷ giá là 24k/$

( ebay Fee + $20 tiền mở thẻ ) * 24k .

-Chỉ mở thẻ 1 lần cho 1 ebay ( lần sau không cần trả thêm tiền mở thẻ )

Create AccountLog In Your Account