Vanilla Prepaid Visa Card 20 USD

$40.00

Category:

Description

  • Các bạn sẽ nhận được CC number EXP và Cv2
  • Card này dùng để verify Paypal AVS, Ebay, Amazon….
  • Các Bạn vào Link https://www.vanillagift.com để kiểm tra Balance , giao dịch và update zipcode
  • Liên hệ bên mình nếu các bạn muốn mệnh giá cao hơn.

For english customer :

  • You’ll receive CC number EXP and CV2
  • This Card use to verify Paypal AVS, Ebay, Amazon…
  • Go to Link  https://www.vanillagift.com to check balance, transaction and update zipcode
  • Contact me if you need to high balance.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vanilla Prepaid Visa Card 20 USD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Create AccountLog In Your Account